Werving gebaseerd op vaardigheden kan de leer-en ontwikkelingsstrategie verfijnen, zodat deze specifieker wordt in het aanpakken van lacunes in skills die nodig zijn in uw organisatie.

 

 

Lees het hele artikel van Mckinsey

 

https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/right-skills-right-person-right-role